Zgodovinsko filozofski pregled

V seminarski nalogi se bom navezovala na besedila filozofov, pa tudi na verske, poljudnoznanstvene ter znanstvene zapise ter članke. 

Za dobro podlago razumevanja, zakaj je človek moralno obvezan živalim priznati pravice, je treba razumeti, na katerih filozofskih idejah je utemeljena ideja živalskih pravic.
Opazimo, da lahko skozi različne filozofske vidike, pa tudi njihove kritike pridemo do ugotovitev, da smo ljudje dolžni živalim priznati več pravic, kot jim jih priznavamo trenutno.

Zakaj lahko torej trdimo, da imamo moralne dolžnosti do živali in na katerih idejah je utemeljena ideja živalskih pravic: