Zakaj so spletne strani postale tihe

V 90. letih, ko se je splet šele pojavil, je bila ta tehnologija razmeroma skromnih možnosti. Izdelovalci spletnih strani in naročniki pa so se šele učili, kakšna je najprimernejša spletna predstavitev.
S pojavom novih in novih funkcij, pa je bilo vsakokrat navdušenje nad tehničnimi zmožnostmi le-teh takšno, da so se jih izdelovalci radi posluževali, kupci pa pogosto zahtevali.
Znani so primeri spletnih strani, ki so prenabito polne raznih vrtečih se animiranih gif sličic, 3D napisov in zvočnih efektov.
Kako vznemirljivo je bilo tedaj, ko si s premikom miške nad gumbom povzročil cingljanje! A izdelovalci so hitro ugotovili, da so tovrstne stvari le nepotreben balast. Naročniki pa so za to spoznanje potrebovali bistveno dlje in se še globoko v prvem desetletju 21. stoletja navduševali in nato občasno tudi zahtevali kakšne takšne spletne detajle.
Spoznanje, da so ti efekti pravzaprav moteči, je pronicalo počasi – in predvsem s spoznavanjem vse večjega pomena uporabniške izkušnje, na katero je potrebno paziti, ko se oblikuje spletna stran. Pravzaprav tudi tu veljajo podobni principi, kot npr. pri oblikovanju drugih fizičnih izdelkov. Pozorni moramo namreč biti, kako bodo stranke naš izdelek (v našem primeru pa spletno stran) uporabljali. Zanimati nas mora tudi, ali je zvok resnično dodatek, ki povečuje uporabno vrednost in izboljšuje uporabniško izkušnjo ali ne. Večinoma jo ne. Za uporabo spletne strani je zdaj tako ali tako potreben vid, pri tem pa sluh ni potreben. Veliko ljudi želi tudi diskretnost pri ogledovanju spletnih strani, odprtih pa imajo tudi več spletnih strani hkrati. Poleg tega zvok ne doprinaša k neki novi informaciji, ki jo uporabnik strani ne bi lahko prejel že preko slike na monitorju – torej preko vizualnega kanala.
Dodatno so spletne strani postale utišane še z zatonom Adobe Flash tehnologije, ter nastopom mobilnim naprav, s katerimi se dostopa do spleta. Slednje so namreč z nami še na več mestih, kjer ni primerno oz. zaželeno nenadzirano in samodejno, ter nepričakovano zvočno oglašanje. Tako bi lahko rekli, da so spletne strani postale v zadnjih letih končno bolj otesane in olikane, ter se ne oglašajo in nam ne skačejo v besedo, ne da bi jih k temu sami izrecno pozvali – in prav je tako.