Za konec

SKLEP

V današnjem svetu so živalim kršene pravice gledano s filozofskega, znanstvenega, religioznega in moralnega vidika.
Pravice živali so lahko človekova moralna dolžnost zaradi različnih vzrokov: najočitnejši bi bil, da se naša družba premika naprej, in razširja svojo moralo (enakopravnost temnopoltih, manjšin, žensk) in kot moralna družba v ozir vzame vsa bitja, ki so upravičena do poštene obravnave.
Mnogi filozofi (Bentham, Singer, Schopenhauer) so dokazali, da so živali čuteča in razmišljujoča bitja, s pomočjo moderne znanosti pa lahko to neizpodbitno potrdimo, na nas, ljudstvu, ter vsakem induvidualnem posamezniku pa je, da se tega začnemo zavedati in naredimo korak naprej, k popolni vključitvi živali v naš sistem moralnih vrednot.