Fotografiranje gradov

Diplomsko
delo se posveča dvema raziskovalnima vprašanjema, ki se navezujeta na
eksperimentalno,ki temelji na fotografiranju gradov z vključevanjem okolice.
Prvo vprašanje se nanaša na vključevanje naravnega okolja. V njem se vprašamo,
ali je fotografija z veliko naravnega okolja, bolj privlačna kot fotografija,
kjer je poudarek le na glavnem motivu – gradu? Drugo vprašanje temelji na
vključevanju neneravnih oz. arhitekturnih elementov v fotografijo. Ali lahko v
fotografijo gradov učinkovito vključimo objekte, ki jih je v okolje postavil
človek in v osnovi nimajo nič skupnega z glavnim motivom? V raziskovalne namene
smo primere takih objektov postavili v fotografije gradu. Razprava in odgovori
na raziskovalna vprašanja so predstavljeni v zaključnem delu diplomske naloge.

Skozi
celotno diplomsko delo me je inspiriral citat:

“Taking
great pictures is less about technical knowhow and much more about mastering
that most valuable piece of kit – the eyes.”

“Pri
odličnih fotografijah je manj pomembno tehnično znanje in veliko več obvladovanje
naših najbolj dragocenih pripomočkov – lastnih oči”