Ofsetni tisk

TB za OFSETNI TISK!!!

Ofsetni tisk je posredna tehnika tiska. To je posredni ploski tisk. Imamo še vmesni GV, kjer se TB iz TF prenaša preko GV na ploščni valj.

TF za ploski tisk ima tiskovne in proste površine v isti površini. Tiskovne površine so oleofilne, proste površine pa oleofobne, da ne navzemajo TB.

V tehniki mokrega ofseta pa so proste površine hidrofilne. Zato je vlaženje TF pred nabarvanjem zelo pomembno. TF se pred vsakim odtisom navlaži in potem nabarva in potem odtisne in spet itd.

Ofsetni tisk je najbolj razširjena tehnika tiska in predstavlja 50% med vsemi tehnikami.

TB za ofset

-Notri je pigment, ki ga je veliko, od 10-30%

-Vezivo, ki je trda smola (smola iglavcev). Je dražilna in povzroča draženje kože, alergije. Poleg smole je še neke vrste topilo, ki je topilo ali vezivo. To so olja. Olja iz naftnih frakcij ali pa naravna olja.

-Dodatki pa so v manjšem deležu (manj kot 5%). To so sikativi, sušila, voski, andioksidanti, modifikatorji lepljivosti itd.

  Mineralna olja so zmesi ogljikovodikov, ki hlapijo. Iz tega izhajajo potem HOS – hlapne organske spojine. Na to je potrebno paziti.

  TB za ofset tisk ne vsebujejo nekih posebnih strupenih snovi. Bolj problematične so TB za flekso itd tisk.

  Mineralna olja vsebujejo aromatske ogljikovodike. V njih se dobro raztapljajo smole. Emisije tega so zdravju škodljive.

  Emisije HOS so škodljive, ker dražijo sluznico. Pridejo v organizem in delajo sranje. Nekatere so strupene, kancerogene. Okolju pa so škodljive, ker v troposferi povzročajo nastajanje ozona. Ozon pa je tudi strupen in mogoče kancerogen. Poškoduje tudi rastlinstvo itd.

TB za LISTNI OFSETNI TISK (sheet-fed offset)

Vsebujejo 15-25% mineralnega olja. Ta olja imajo parni tlak manjši od 10 Pa. To pomeni, da ne predstavljajo emisij HOS. Tu ni emisij HOS iz tiskarskih barv. Te barve se sušijo kemijsko z oksidacijsko polimerizacijo. Lahko pa se uporabljajo UV TB.

Tu emisije prihajajo ne iz TB, ampak iz vlažilne raztopine. Tu je voda, potem pa še IPA (izo propilni alkohol). Izo propanol je propan-2-ol. Je bolj razvejan alkohol. To je dražilna in nevarna kemikalija.

  Zdravju škoduje z izhlapevanjem. Mi to vdihavamo. Učinek je škodljiv. Če smo izpostavljeni velikim koncentracijam, smo omotični, nas boli glava. IPA je škodljiv zdravju. Je problematičen tudi, ker povzroča tvorbo ozona. Vlažilni raztopini se ga doda do 15%. Zaščita zanj so: varnostna očala, gumijaste rokavice, zračenje, tudi maska s filtrom.

  Namesto izo propanola se lahko dodajajo tenzidi, ki pa znižujejo isto kot IPA površinsko napetost.

Hlapna organska spojina je vsaka spojina, ki ima parni tlak večji od 10 Pa.

TB za OFSETNE ROTACIJE (Cold-set web offset)

Te se sušijo na zraku. Tu še vedno mineralna olja ne hlapijo in ni emisij HOS. Te barve se sušijo kemijsko z oksidacijo, tudi fizikalno z absorpcijo. Tu so spet emisije iz vlažilne raztopine, ki ima dodan IPA.

TB za OFSETNE ROZTACIJE z vročim sušenjem (termofiksirne TB) (Heat-set web offset)

Tu je vroče sušenje in temelji na tem, da se bo topilo posušilo, zato pa je hlapenje HOS. Tu notri je mineralno olje, ki je pri visoki T hlapno. To pa povzroča ekološko problematične emisije organskih spojin.

MOKRI OFSET TISK (emisije HOS)

-Tiskarska barva za rotacijski ofsetni tisk z vročim sušenjem (mineralna olja)

-Vlažilna raztopina (IPA)

-čistilna sredstva (topila) – tu so topila, ki so podobni TB, ker ti lahko sčistijo to barvo.

Zakonodaja o emisiji HOS

Hlape organskih spojin moramo uničiti. Ena možnost je, da jih zažgemo, to pomeni, da jih oksidiramo. V ZDA pa imajo strožje predpise in tako tam vsa mineralna olja predstavljajo hlapne spojine in s tem strupene.

EU-flower draft criteria

Tudi, ko bodo to omogočili za tiskarstvo, se bo gledalo, kaj se dogaja z emisijami. In če so, bo potrebno poskrbeti za njihovo uničenje.

Termična oksidacija (zgorevanje) HOS

To čiščenje temelji na tem, da hlapi zgorijo v CO2 in H2O. Zrak se segreje na 750-1000 °C, da zgorijo hlapi HOS v ogljikov dioksid in vodo. To odstrani 99% HOS. To je dobro čiščenje zraka. Toplota, ki se pri tem uporabi, je lahko tudi za segrevanje sušilnikov.

  Lahko pa se odločimo, da TB zamenjamo, da se naredijo TB brez mineralnih olj in se dajo namesto njih rastlinska. Ko so delali poskuse, so vsa mineralna olja zamenjali z rastlinskimi olji, ki so praktično nehlapna. Barve so brez vonja, emisije v zrak so manjše. TB tako niso zdravju in okolju škodljive. Ampak se TB spremenijo reološke lastnosti. Spremeni se lepljivost, viskoznost itd. TB z rastlinskim oljem so bolj viskozne, se slabše vpijajo. Take TB povzročajo nabrekanje valjev, ki so prevlečeni z gumo.

  Prej se doseže ravnotežje med TB in VR. Boljši je prenos na TM. Nekaj je pozitivnih in nekaj negativnih lastnosti. Če se uporablja laneno olje, se pigmenti bolj fiksirajo na TM. Rastlinska olja so manj hlapna in sušenje z izhlapevanjem je počasnejše. Tako je kvaliteta odtisov lahko slabša. Taki odtisi so bolj biološko razgradljivi, kot če imamo TB na osnovi mineralnih olj. Težje pa jih je odstraniti iz starega potiskanega papirja. Težavnejši je razsivitveni postopek. Zamenjava mineralnih olj z rastlinskimi pa tudi tako ni vedno ekološko ustrezna. To pomeni, da bi morali oljne rastline masovno gojiti, kjer se uporabljajo umetna gnojila, pesticidi, ki pa so okolju škodljivi.

  Največ se uporabljajo sojino olje, laneno olje, sončnično itd. Z rastlinskimi olji so poskušali popolnoma zamenjati mineralna olja. Cinkarna je naredila črno iz sojinega olja, kjer je manj kot 1% mineralnega olja. To praktično ni nič. V vseh TB za ofsetni tisk se ne da popolnoma nadomestiti mineralnih olj. Tudi smole bi morale biti naravne.

  Termo fiksirne ofsetne tiskarske barve pa se sušijo z izhlapevanjem. Trudijo se, da bi vsebovale manjši delež aromatov. Vsebujejo pa mineralna olja vseeno.

  Ugotovili so, da namesto rastlinskih olj lahko uporabljajo estre iz rastlinskih olj. Ti pa lažje nadomeščajo mineralna olja. Drugače se tudi rajši uporabljajo naravne, kot sintetične smole. Razvili so neke nove trde smole, katerih strukture ne izdajo.

  Ko so dejansko zamenjali mineralna olja z estri rastlinskih olj, so ugotovili, da so odtisi biološko razgradljivi. To so tudi neke obnovljive naravne surovine. Sušenje je hitrejše. Prednost je tudi to, da se lahko tiskarski stroj očisti z EKO čistili, ki so na osnovi rastlinskih olj. Tudi ni problemov pri recikliranju in razsivitvenem postopku. Tudi pri podeljevanju EU EKO znaka se to upošteva. Lahko se uporabljajo tudi TB z mineralnimi olji, samo je potrebno poskrbeti za čiščenje barv. Lahko pa se uporabljajo barve na osnovi rastlinskih olj oz estrov, ki so iz rastlinskih olj. Lahko se uporabljajo estri iz maščobnih kislin rastlinskih olj.