Biološka metoda

BIOLOŠKA METODA odstranjevanja plinskih nečistoč

  Mikroorganizmi se lahko uporabljajo lahko za čiščenje vod, tudi zraka. Bolj se uporabljajo na vodi.

Biofiltracija

To pomeni, da je nekaj naravnega. Neki mikroorganizmi razgrajujejo. To je lahko kompost, šota itd.

Je neko polnilo, kjer je voda. Notri so naseljeni mikroorganizmi (bakterije), danes tudi plesni. Ti organizmi bodo razgrajevali škodljive snovi v CO2 in H2O. Biofiltracija je novejša metoda. Mikroorganizmi ves čas razgrajujejo. So nizki obratovalni stroški.

  So nizki vzdrževalni stroški, ni pa nujno, da vse deluje. Zgoraj je neka šota, spodaj voda z mikroorganizmi, kjer vse to poteka. To so biopralniki. Na koncu je nek odpadek vode, ki ga je potrebno čistiti. To očiščeno vodo lahko ponovno uporabimo.

  V tiskarnah se za čiščenje prašnih delcev iz zraka uporabljajo cikloni, elektro filtri, vrečasti filtri.

Za čiščenje HOS iz zraka pa se uporablja katalitično izgorevanje, termično in regenerativno termično zgorevanje, bioaktivni filtri ali bioskraberji. Uporablja se tudi regenerativna adsorpcija s termičnim zgorevanjem, Regenerativna adsorpcija z rekuperacijo topila s pomočjo kondenzacije.

NA TEH TEHNIKAH BO TUDI POUDAREK NA IZPITU!!!

VODA

1/3 vode v naravi skoz kroži. 0,3 % vode je pitne. Vodo je potrebno ohranjati na način, da jo čim manj porabljamo in da zmanjšujemo onesnaženost vode. Vodo dobivamo prek črpališč in vodovodnih sistemov. Z njo se oskrbujejo gospodinjstva, kmetijstvo, itd. Onesnaženo vodo, preden jo zlijemo v reke, je potrebno očistit.

Glavni vir onesnaževanja vode so: industrija, obrt, gospodinjstva, kmetijstvo in živinoreja.

  Odpadna voda je tako posledica padavin.

  Delimo jo na komunalno odpadno vodo, padavinsko odpadno vodo in industrijsko odpadno vodo. Najbolj nas zanima industrijska odpadna voda.

Komunalna odpadna voda

Nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev. Tudi v objektih v javni rabi. Notri so praški, detergenti itd. V njej je 70% organskih snovi in 30% anorganskih snovi. Te organske snovi, ki so biološko razgradljive, se bodo razgrajevale v tej komunalni čistilni napravi.

  Nečistoče v vodi so v treh skupinah.

Imamo raztopljene snovi à delci (ioni, molekule) manjši od 1 nm,

Koloidne snovi à delci velikosti 1-100 nm

Suspendirane snovi à delci večji od 100 nm

V raztopljenih snoveh ne vidimo delcev. To so prave raztopine.

V koloidnih disperzijah tudi tu na filter papirju ne ostane nič, ker so delci še vedno premajhni. Lahko so motne raztopine. Posameznih delcev ne bomo videli s prostim očesom.

Suspendirane snovi pa vsebujejo trdne topne delce, ki jih vidimo in tudi delci ostanejo na filter papirju.

  Suspendirane in koloidne v vodi povzročajo motnost.