Strah

STRAH PRED ŠOLO

Strahovi so skupina čustev, ki jih otrok ali odrasla oseba doživlja, ko se pojavi občutek, da je ogrožena katera od njegovih vrednot kot npr. njegovo življenje, zdravje, dom, njegovi bližnji in oceni, da se proti temu ne more boriti. Otrok tako lahko doživlja strah pred psi, ker ima občutek, da je prešibek, da bi se lahko branil, če bi ga napadli. Večji otrok pa lahko čuti strah pred tatovi, ker ima občutek, da ne bi mogel braniti sebe in svojega doma, če bi le-ti prišli v njegovo stanovanje (Repinc Zupančič, 2014).

Kljub indiviualzacijam in diferenciacijam so zahteve osnovne šole za nekatere otroke še vedno previsoke. Veliko učencev ob tem doživlja velik strah, saj iz nje ne morejo izstopiti tisti učenci, za katere so njene zahteve in pravila postavljena previsoko (Brus, 2009 v Čarman 2014).

Posamezniki se soočajo s strahom, kadar ne verjamejo v svoje sposobnosti, da se lahko spoprimejo z nastalo situacijo. Menijo, da to presega njihove zmožnosti. A. Uranjek (1992 v Čarman 2014) poudarja, da je strah neugodno čustveno stanje, zaradi katerega se otrok želi izogniti okoliščinam, ki ga povzročajo. Doživljanje čustva strahu je povezano z nevarnostjo.

V diplomski nalogi Čarmanova (2014) navaja različne dejavnike iz katerih lahko izhaja strah.

1. Otrok kot dejavnik strahu  

Obstajajo mnogi dejavniki v otroku, ki lahko povzročajo strah pred šolo.

To so:

 • temperament,
 • učne težave/intelektualne sposobnosti,
 • razvojni dejavniki,
 • čustvene motnje,
 • izredno velike zahteve do samega sebe,
 • izkušnje iz preteklosti, ki zbujajo strah,
 • telesna obolenja,
 • telesna drugačnost,
 • gibalna nespretnost,
 • težave v odnosih z vrstniki.

2. Družina kot dejavnik strahu

Dejavniki v družini, ki so lahko izvor strahu pred šolo.

To so:

 • starši otroka kaznujejo in ustrahujejo,
 • odnos družine do okolja (preveč zaščitniški),
 • stresni dogodki v družini (ločitev),
 • spremembe v družini, ob katerih se otrok čuti ogroženega (rojstvo sorojenca).

3. Šola kot dejavnik strahu

Dejavniki v šoli, ki lahko povzročijo strah pred šolo.

To so:

 • psihosocialno ozračje šole (šolska klima),
 • učiteljeva osebnost,
 • prevelike zahteve šole,
 • neugodni odnosi med otroki (zasmehovanje, trpinčenje, preganjanje),
 • strah pred ravnanjem šolskega osebja,
 • strah pred neprijetnim šolskim okoljem,
 • pojavi, ki ogrožajo otroka na poti v šolo.

Strah pred šolo je predvsem odvisen od otroka samega in njegovih značilnosti, otrokove družine in od šole ter odnosov, ki v njej potekajo.