Sentientizem in Patocentrizem

sentientizem in patocentrizem
(po Markusu Molingu, Človek in ljube živali)

Dotaknimo se še sentientističnega (patocentrističnega) vidika vprašanja o pravicah živali, ki pravi, da si živa bitja, ki so občutljiva na bolečino, praviloma prizadevajo za to, da se ji izognejo, in da imajo zato pravico do tega, da se jim ne povzroča bolečin.