Ekološki produkt (okolju prijazen proizvod) ekooznačevanje

To je: 

  • okolju prijazen produkt
  • okolju ustrezen produkt
  • ekološko neoporečen produkt
  • okolju neškodljiv produkt
  • naravni prijazen produkt

Definicija: zelo težko je definirati produkt kot ekološki, saj vsak produkt v določeni meri obremenjuje okolje.

Ekološki produkt se definira kot produkt, ki v čim manjši možni meri obremenjuje okolje oz. ga obremenjuje v občutno manjši stopnji od večine ostalih razpoložljivih produktov.

Gre za to, da čim manj obremenjuje okolje v fazi izdelave in v fazi delovanja.

  Razvoj in proizvodnja ekoloških produktov ter izkazovanje ekoloških lastnosti produkta z ekološkim označevanjem.

à nujnost za ohranjanje konkurenčne prednosti, za lažji prodor na tuje trge, za utrjevanje ugleda podjetja kot okolju prijaznega podjetja.

à vedno večje je povpraševanje po ekoloških produktih.

Gleda se celoten življenjski krog izdelka. Gledajo se vse faze – od izdelave do konca delovanja in zavrženja proizvoda.

Prvo je izdelava proizvoda, drugo je uporaba proizvoda, tretja pa je odstranitev/odlaganje proizvoda.

  IZDELAVA: Produkt ne onesnažuje pri vseh fazah enako. Gleda se tudi na proizvodne surovine, iz katerih je proizvod. Pomembno je, da je raba teh surovin čim bolj racionalna. To morajo biti taki materiali, ki ne povzročajo veliko onesnaževanja, nastanka škodljivih snovi. Pomembno pa je tudi, da so to taki materiali, ki se jih da reciklirati.

  Pri izdelavi se gleda na izdelovanje, da se pri tem čim manj onesnažuje. Gleda se tudi na transport in embaliranje. Ali se da embalažo reciklirati. Pomembno je, da se jo da predelati. Na tej stopnji mora biti čim manjše obremenjevanje okolja.

  UPORABA: ne sme biti okolju in zdravju škodljiva. Izdelek mora biti energetsko varčen in imeti čim daljšo življenjsko dobo.

  ODSTRANITEV: Gleda se na to, ko je enkrat izdelek neuporaben, da se ga da reciklirati, ali pa da je odlaganje neproblematično. Da ne povzroča nekih emisij in drugega onesnaževanja.