Kriteriji za papirnice:

 

Če želi neka papirnica dobiti ta znak, mora izpolnjevati kriterije.

 • da papir izhodiščno izhaja iz recikliranih vlaken ali da izhaja iz označenega gozda
 • čim manjše emisije plinov v ozračje
 • čim manjše emisije klora v vodo
 • varčevanje z energijo.
 • Ne sme ali mora v zelo majhni količini uporabljati določene snovi. Ne sme uporabljati plinastega klora za beljenje. Tenzidi pri deinking postopku morajo biti biološko razgradljivi, da se ne kopičijo v vodi. To je pri recikliranju.
 • Biocidi se ne smejo uporabljati
 • Azo barvila, ki razpadajo na kancerogene amide, se ne smejo uporabljati.
 • Niso dovoljene kovine v papirju, razen bakroftalocianin, ki je za turkizno barvo.

V Sloveniji imamo samo 3 podjetja, ki so pridobila to označbo. Dve od teh sta ravno papirnici. Prvo Slovenske podjetje, ki je dobilo oznako EU rože, je  . Dobili so za 3 vrste toaletnega papirja in kuhinjske brisače. Ne prodaja na slovenskem trgu sploh tega. Drugo podjetje pri nas pa je     za 3 vrste grafičnega in kopirnega papirja. Ta papir se prodaja tudi pri nas. Tretje podjetje pa so  , ki ima to za svoje turistične namestitve.

  EU ekološki znak se bo dal dobiti tudi za tiskane papirne proizvode. Veljalo bo za knjige, kataloge, mape, brošure, revije, letake. Ne bo šlo za nepotiskan higienski papir, papirne proizvode primerne za ovijanje in embalažo ter papirne proizvode potiskane s kovinsko kompleksnimi tiskarskimi barvami).

Ekološke zahteve

 • možnost ekološko učinkovite razsivitve in recikliranja odpadnih potiskanih proizvodov
 • zmanjšane emisije hlapnih organskih snovi, itd…

Računalniki:

 • če ne vsebujejo nevarnih kovin, če jih bodo proizvajalci vzeli nazaj na koncu itd…