Vino

Vino in pridelava vina je globoko ukoreninjen del modernega človeka. Prisoten je že od starih Egipčanov, antičnih Grkov in Rimljanov. Že takrat so različni filozofi in poeti omenjali vino v svojih zapisih ter pesmih. Odkar so stari Rimljani prinesli vinsko trto na takratno področje zdajšnje Slovenije, Slovenci ne zaostajajo pri pridelavi in pitju vina za ostalimi večjimi vinorodnimi deželami. 

 

Slovenija seveda spada med bolj vinorodne dežele sveta, čeprav s svojo velikostjo težko konkurira pravim, večjim vinorodnim deželam kot so Francija, Italija, Španija in ostale. Vendar pa slovenski vinarji, ki slovijo predvsem po kvaliteti in ne kvantiteti, vsako leto pridelajo svetovno znana vrhunska vina in vrhunske penine, ki redno dobivajo različna svetovna priznanja in medalje na svetovno znanih vinskih festivalih in ocenjevanjih. V Sloveniji imamo kar veliko število vrhunskih večjih in manjših vinskih kleti, ki lahko konkurirajo na globalnem trgu vina. Med njimi so tudi največji v Sloveniji, vinska klet Goriška Brda.

 

V zaključni strokovni nalogi bom analiziral perspektivo vinske kleti Goriška Brda na kitajskem trgu vina. Začel bom z opisom slovenskega trga vina. V to poglavje spada tudi vsebinski opis vina, sama zgodovina slovenskega vina in podrobnejši opis slovenskih vinskih regij ter njihovih vinskih okolišev. Zaključna strokovna naloga se nadaljuje s splošnim opisom kitajskega vinskega področja. V tem poglavju bom opisal samo kulturo pitja vina na Kitajskem, katere vrste vina kitajski pivci vina preferirajo in kako vpliva starost na izbiro vrste vina. Poleg prej naštetih stvari pa bo v poglavju tudi opis ponudbe vina na kitajskem trgu.

 

Zaključna strokovna naloga se nadaljuje z analizo največje slovenske vinske kleti Goriška Brda. Poglavje se začne z opisom vinske kleti in njihove konkurence. Nadaljuje se s ponudbo vina kleti Brda v Sloveniji in globalno. Pri ponudbi vina sem opisal ponudbo v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA), saj so klet Brda največji slovenski izvoznik slovenskega vina v ZDA, in ponudbo vina kleti Brda na Kitajskem. Naslednje poglavje je glavni del zaključne strokovne naloge – perspektiva vinske kleti Goriška Brda na Kitajskem. V tem poglavju je analiza kitajskega trga vina (trenutni trendi na kitajskem trgu vina in ponudba tujega vina na Kitajskem) in sama priložnost za razširitev slovenskega vina in vina kleti Brda na Kitajsko.

 

Namen zaključne strokovne naloge je torej analizirati in opisati perspektivo slovenskega vina in vina kleti Brda na kitajskem trgu vina. Obenem pa bom dosegel cilj zaključne strokovne naloge, ki je dokazati, da je slovensko vino, tako od kleti Brda, kot od ostalih vinarjev, dovolj zanimivo za zahtevne kitajske pivce vina.