Tiskarske barve

TISKARSKE BARVE ZA FLEKSO TISK
Tiskarske barve so lahko klasične, ki imajo topilo ali pa UV barve.
V flekso tisku ima TB 60-70% topila. Imamo pa tudi UV tiskarske barve. TB na osnovi organskih topil so najbolj razširjene. Notri so alkoholi, propanoli, izopropanoli, acetati, glikol etri. Določena topila so prepovedana, ker so strupena. Metanol in toluen à so se proizvajalci sami odločli, da ne bodo več uporabljali. To je dobro za tiskanje na nevpojne materiale.
Če pa tiskamo na vpojne materiale, pa lahko uporabljamo tudi barve, ki so na vodni osnovi. Te barve imajo glavnino topila (85% vsega topila) vode. Še vedno je nekaj alkohola. Ekološka prednost TB na vodni osnovi je v tem, da so manjše HOS. Vedno se ne da zamenjat topil.
Potem pa so še UV tiskarske barve. Notri so monomeri, oligomeri. Majo pa prednost, da nimajo notri topil, ker so veziva monomeri in oligomeri, ki se potem zamrežijo. Tako ni emisij HOS. So pa UV barve zdravju škodljive. Zato je potrebno paziti pri njih. So primerne za tisk na nevpojne materiale. Pri vsakem takem tiskanju emisije izhajajo iz barv. Emisije je potrebno odstraniti iz tiskarskega stroja.
Emisije so tako tudi iz čiščenja tiskarskega stroja. Čistilna topila so lahko tudi alkoholi, estri.
Za čiščenje: Termični oksidator
Zrak iz sušilnika gre v termični oksidator, kjer se v komori segreje na 800°C, kjer se povzroči, da ti hlapi v 99% oksidirajo v CO2 in vodo. Bolj ekonomično je čiščenje z regenerativno termično oksidacijo.
Regenerativni termčini oksidator
Pri čiščenju nastaja toplotna energija, ki se izkorišča in tako je še boljši proces.
Katalitični oksidator
Zrak vodimo v katalitični oksidator oz. konverter. Zrak se segreje na 400°C in se oksidacija začne ob prisotnosti katalizatorja, ki bo oksidiral do CO2 in vode. Oksidacija poteče v 95%.
Regenerativna adsorpcija
Organski hlapi v odpadnem zraku se adsorbirajo na aktivnem oglju in nato pri termični regeneraciji aktivnega oglja desorbirajo: Aktivno oglje se z vodno paro segreje nekoliko nad 100°C. … bla bla.
Onesnaževanje okolja pri tem sistemu tiska
à izpusti v vodo
To je trda voda, v kateri je TB. Notri lahko damo tenzide, topila alkalije. To je potrebno čistiti. S koagulacijo, flokulacijo. Potem sledi usedanje.
Delajo se:

  • nevtralizacija
  • fizikalno-kemično čiščenje: koagulacija in flokulacija, adsorpcija
  • membranske filtracije
  • mehansko čiščenje (usedanje, filtracija, …)

V zadnjem času se reklamira membranska filtracija.
– kemično čiščenje se tudi uporablja – oksidacija (OZON/UV, UV/H2O).
Nevarni odpadki so: embalaža, papir in tako naprej.
Ekološke izboljšave pri fleksotisku:
Sistem za nanos barve na TF je lahko tak sistem, kjer imamo valje, lahko pa uporabljamo tudi nek rakelj.
UV barve ne vsebujejo topil, zato ni HOS, pri sušenju pa nastaja malo ozona. Če želimo dobiti oznako EU, je boljšo, da uporabljamo barve na vodni osnovi.
Topila za čiščenje tiskarskega stroja uporabljamo organska topila, če so barve na osnovi organskih topil, če pa so na osnovi vode, pa uporabljamo vodo.
Lahko regeneriramo organsko topilo in je manj odpadka.
Če bi imeli računalniško vodenje mešanje barve, bi bilo manj odpadka. Stroj lahko očistimo v več stopnjah. Vodo, ki je umazana z barvo, lahko uporabimo pri čiščenju. Samo za zadnjo spiranje mora biti čista voda. Če se čisti v več stopnjah, se prihrani na vodi in organskem topilu.
So pa tudi alternetivne metode čiščenja anilox valjev. Je čisčenje s suhim ledom, z laserji, kroglicami, z ultra zvokom.
Čiščenje s suhim ledom: suhi led je trdna oblika CO2, ki je v trdnem stanju. Deluje kot led. Uporablja se za odstranjevanje trdovratne umazanije tudi na drugih področjih. Delavec mora biti dobro zaščiten. Skozi šobo pošilja delce trdega CO2. ker je to tako hladno, se umazanija zrahlja. Zrnca prodrejo v razpoke. Led iz trdnega stanja pride v plinasto, je to potem vidno kot neka mini eksplozija. Zrna prodrejo v notranjost in potem se jim prostornina poveča zaradi toplote in potem vržejo umazanijo ven.
Prihodnost v flekso tisku
Večja kontrola, večja poraba UV tiskarskih barv. Večja avtomatizacija tiskarskih procesov.