Kako se kaže

KAKO SE KAŽE STRES PRI OTROCIH

Čarmanova (2014) v svojem diplomskem delu navaja, da otroke na stresne situacije opozarjajo čustva. Učenci, ki so stalno pod stresom in nimajo pravih načinov za spoprijemanje z negativnimi čustvi so v šoli neuspešni, njihovi medsebojni odnosi trpijo, ogroženo je njihovo zdravje in splošna kakovost njihovega življenja.

Različni strokovnjaki navajajo (Miller, 2000 v Čarman 2014), da otroci pod stresom kažejo naslednje znake: regresivno vedenje (vračanje k infantilnem obnašanju), spremembe v vedenju in razpoloženju (razdražljivost), izogibanje stikov z drugimi in depresija, nizko samospoštovanje, nerazumljivi in ekstremni strahovi, težave s koncentracijo in pomanjkanje motivacije, fizični znaki stresa.

Znaki se pri posameznih otrocih lahko zelo razlikujejo. Če se ti znaki pojavljajo redko in občasno, potem to ne predstavlja velike nevarnosti za otrokovo življenje in njegov razvoj. Problem nastane, če se pojavljajo prepogosto in hkrati tudi onemogočajo uspešno funkcioniranje otroka. Zato je zelo pomembno, da znake stresa pri otroku pravočasno opazimo in preprečimo, da bi se lahko pojavili v še hujši obliki.

Mnogo avtorjev si je v svojih raziskavah prizadevalo ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki otrokom v šolski situaciji predstavljajo največ stresa.

Ti stresni dejavniki so prvi dan v šoli, preverjanje in ocenjevanje znanja, ponavljajoče slabe ocene in posledično neuspeh, konflikti z učitelji, nastopanje in govorne vaje, telesno in duševno nasilje s strani vrstnikov, pogosto spreminjanje pravil, učnih načrtov in pogoje.