Kako poteka prevajanje?

Prevajanje je navadno osnovna dejavnost s katero se ukvarja prevajalec ali jezikoslovec. Vendar v večini primerov, prevajalec. Gre za prevajanje različnih besedil iz tujega jezika v ciljni jezik. Delo prevajalca je zahtevno in nemalokrat tudi odgovorno, zato je tudi dobro plačano. Prevajalec ne prevaja golih stavkov, ampak vse skupaj oblikuje tako, da je prevod smiseln in, da ne izgubi bistva. Navadno naredi prevajalec najprej grobi prevod nekega besedila in tega nato popravlja ter izboljšuje vse dokler ne doseže želene oblike in kakovosti. Pri prevajanju je izjemno pomembna jezikovna natančnost, dobro poznavanje slovnice obeh jezikov, ohranitev izvirnega besedila ter pomenska in seveda terminološka enakovrednost besedil. Prevajalce lahko pri svojem delu uporabljajo različno strokovno literaturo, leksikone, dvojezične slovarje iz različnih področij prevajanja. Prevajalec, ki je zaposlen v podjetju ima na voljo primerno dokumentacijo, navadno so to slovarji, strokovna besedila, članki, pogodbe in podobno. V kolikor gre za prevajanje zahtevnejšega besedila, ki je pomembno za določen organ ali posameznika, potem besedilo na koncu pregleda še lektor, da odpravi morebitne slovnične napake (ločila, velike začetnice, itd.).
 navadno ni plačano na uro, kot ostala dela, ampak se plača po prevajalski strani, ki znaša 1500 znakov brez presledkov. Cene prevajanja so različne, odvisne pa so predvsem od jezika prevajanja, zahtevnosti, strokovnosti besedila in seveda izobrazbe prevajalca. Tako so, na primer, zahtevnejši jeziki plačani več, kot tudi izobraženi prevajalci. Študent prevajalske smeri bo za opravljeno delo zaslužil občutno manj, kot diplomiran prevajalec, saj še nima ustreznega naziva.
Prevajanje se morda sliši enostavno, a ni. Za to je potrebno veliko znanja, izkušenj, časa, natančnosti in poznavanja slovnice. Prav tako je priporočljivo, da se za kakšna zahtevnejša besedila obrnete na izkušene prevajalce, saj bo le tako vaše besedilo resnično strokovno prevedeno.