Janez Vajkard Valvasor 2

Baron
Janez Vajkard Valvasor, rojen leta 1641 v Ljubljani, je bil kranjski
historiograf, geograf, etnograf, kartograf, naravoslovec in tehnik, zbiratelj,
risar in založnik, poleg tega pa še vojak in poveljnik. S svojim izjemnim
življenskim delom si je ustvaril pomembno mesto ne le v slovenski, temveč tudi
v evropski kulturi. Njegovo največje delo je Slava vojvodine Kranjske, ki je
tudi najpomembnejši vir srednjeveške zgodovine in kulture naših krajev. Težko
je na kratko opisati njegovo življensko pot, vsa potovanja, raziskovanja,
vojskovanja in neumorno delo (4).

Najbolj
zanimivo je Valvasorjevo prizadevanje za to, da potomcem v slikah ohrani podobo
naših gradov, mest, trgov, samostanov in slovensko podeželje v njegovem času.
Da bi to uresničil, je ustanovil svoje grafično podjetje, ki je bilo prvo
grafično podjetje na Slovenskem, kjer je zaposlil številne strokovne sodelovce.
To podjetje je obsegalo bakroreznico in tiskarno za grafične plošče, ni pa
imelo namena proizvajati samo topografske slike, marveč je imelo značaj založbe
grafično izdanih umetniških del. Prve upodobitve gradov so se imenovale vedute,
to so slike ali grafika, ki detajlno prikazuje del nekega mesta, pokrajine ali arhitekturnih
objektov v okolju (slika 3).  Vedute so
nastajale sprva v slikarski, kasneje pa tudi grafični tehniki kot priloge
topografij, atlasov, grafičnih map ali knjig (5).

                          

Prve Valasorjeve upodobitve so
nastale  iz želje, predstaviti čim
širšemu krogu kolikor le mogoče izčrpen opis tedanje Kranjske. Valvasorja je
jezilo, da ljudje po svetu tako malo vedo o njegovi domovini, kjer je bilo
toliko naravnih čudes, vrednih ogleda. Predjamski grad se mu je zdela izjemna stvaritev
narave, o gradu pa je menil, da nima primerjave (5).

Janez Vajkard Valvasor