Delo – Namizni Koledar

Sem vpisujete vsa poročila, linke, slike, izračune skratka vse, kar je povezano s projektom. Tukaj sproti nastaja končno poročilo! To je tudi podlaga za končno oceno, kjer se preverja napredek, ki ste ga dosegli na projektu tekom predmeta.

Še posebej pozorni bodite na dober opis naslednjih aktivnosti:

1. Opazovanje, razumevanje uporabnikov

2. Prototipiranje – preverjanje izvedljivosti in testiranje pri uporabnikih

3. Testiranje poslovnega modela – kako in koliko lahko zaračunam

ČLANI SKUPINE:

DOGOVORJENI CILJI NA 1. KONZULTACIJAH:

6.5.2016 Na podlagi intervjujev predlagati 5 novih zasnov namiznega koledarja (na kartončkih)

13.5.2016 Tesitranje novih zasnov pri vsaj 50 posameznikih in predlogi izboljšav

20.5.2016 Priprava izobljšanje kolekcije namiznih koledarjev

20.5.2016 Ime blagovne znamke, logo in spletna predstavitev + prospekt

20.5.2016 Inoformacija o ceni tistka in nakladi in identifikacija pordajnih poti

27.5.2016 Kontakt s potencialnimi prodajalci in dogovor o pogjih

ČLANI SKUPINE: