Toksikologija

  Najnovejše zlate in srebrne barve so sestavljene na osnovi disperzijskih lakov in se razredčujejo z vodo. So bolj briljantne kot običajne zlate in srebrne barve s kovinskimi pigmenti. Sušijo se z izhlapevanjem vode in absorpcijo.

Read More

Zakon o kemikalijah

Nevarne kemikalije so eksplozivne, oksidativne, lahko vnetljive, vnetljive, zelo strupene, strupene, zdravju škodljive, jedke, dražilne, kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost, rakotvorne, mutagene, kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje,…

Read More

Voda

Notri so tudi kovine, ki so strupene. Kovine je potrebno kontrolirati. Tudi sulfat, sulfid je treba kontrolirati. Grafična in papirna industrija ni velik onesnaževalec z anorganskimi parametri.

Read More

Čistilne naprave

Voda gre čez neke močvirske rastline. Te rastlinske naprave so za čiščenje naselij, hiš, tudi manjših tekstilnih in papirnih obratov. Ven gredo celo kovine. Prednost te rastlinske naprave je ekonomičnost, kjer ni potrebna posebna energija in tudi strojna oprema.

Read More

Učinek tople grede

Termična oksidacija se uporablja lahko tudi v neki tiskarni, kjer se tiska z barvami, ki so na osnovi organskih topil. V pastoznih barvah ni organskih topil, ampak so notri mineralna olja, ki so aromatski ogljikovodiki, ki hlapijo v ozračje. Pri sušenju bodo mineralna olja izhlapevala. Te hlape je potrebno potem poslati na termični oksidator (gorilnik).

Read More