O šoli

Vstopi v šolo so postajali vedno večja težava, zato so se starši obrnili po pomoč na Svetovalni center za otroke in mladostnike Ljubljana. Klinična psihologinja je staršem svetovala, da naj težave poskusijo premestit z nekim maminim predmetom, ki bi ga deklica nosila s seboj oziroma z neko zaposlitvijo, ki bi deklici dajala neko odgovornost. Tako so se dogovorili, da jo do neposredne bližine šole pripelje dedek od tam pa gre sama na skiroju v šolo. Deklica je nato sama redno prihajala v šolo.

Read More

Svetovalne službe

Iz Programskih smernic za svetovalno službo v osnovni šoli lahko razberemo naslednja področja dela, ki nas obvezujejo (Zavod RS za šolstvo, 2008). Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca oziroma šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu oziroma šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno […]

Read More

Uravnavanje stresa

STRATEGIJE IN NAČINI URAVNAVANJA STRESA Otroku lahko pomagamo tako, da vzpostavimo dosledno dnevno rutino in strukturo. S tem otroku skušamo zmanjšati strah hkrati pa povečati predvidljivost. Ob tem otroku ne zagotavljamo, da se nič ne more zgoditi, pač pa mu dajemo občutek varnosti na način, da se pogovarjamo z njim o tem kako bodo stvari […]

Read More

Tesnoba

SEPARACIJSKA TESNOBA Separacijska tesnoba je stiska otroka, kadar je ločen od svoje matere ali očeta. Ta tesnoba je del razvoja vsakega otroka, zato je nujna in neizogibna, kar pomeni, da v določeni meri prizadene vsakogar. Do težav pride takrat, kadar separacijska tesnoba vznikne s tolikšno močjo, da postane za otroka vsaka najmanjša odsotnost ali ločitev […]

Read More

Anksioznost

ANKSIOZNOST Tesnoba ali anksioznost je vrsta strahu, ki se pojavi ob občutku posameznika, da ne bo mogel obvladovati življenjskih težav.  Strah in anksioznost običajno ločujemo na način, da strah povežemo z reakcijo na neko zunanjo nevarnost, anksioznost pa je našega notranjega izvora. Pri starejših otrocih se pogosto pojavlja ob trudu za šolske uspehe ali sprejetosti […]

Read More

Strah

STRAH PRED ŠOLO Strahovi so skupina čustev, ki jih otrok ali odrasla oseba doživlja, ko se pojavi občutek, da je ogrožena katera od njegovih vrednot kot npr. njegovo življenje, zdravje, dom, njegovi bližnji in oceni, da se proti temu ne more boriti. Otrok tako lahko doživlja strah pred psi, ker ima občutek, da je prešibek, […]

Read More

Kako se kaže

KAKO SE KAŽE STRES PRI OTROCIH Čarmanova (2014) v svojem diplomskem delu navaja, da otroke na stresne situacije opozarjajo čustva. Učenci, ki so stalno pod stresom in nimajo pravih načinov za spoprijemanje z negativnimi čustvi so v šoli neuspešni, njihovi medsebojni odnosi trpijo, ogroženo je njihovo zdravje in splošna kakovost njihovega življenja. Različni strokovnjaki navajajo […]

Read More

Šola

ŠOLA KOT STRESNI DEJAVNIK Šola kot ustanova bistveno zaznamuje obdobje otroštva in začetek odraščanja. V njej posameznik preživi najmanj 9 let. Zato je zelo pomembno, kako se otrok v šoli počuti; ali jo doživlja kot vir neugodja/strahov/obremenitev ali kot vir ugodja, možnost za razvijanje različnih spretnosti, potrjevanje, dokazovanje, občutek podpore, kolegialnosti (). Bečaj (1999 v […]

Read More

Stres in otroci

STRES IN OTROCI     Mnogo situacij v otrokovem življenju je samoumevnih in normalnih. Nekaterih situacij pa se žal ne da predvidevati. Težave se pričnejo takrat, ko se običajen stres spremeni v preveliko količino stresa oziroma v negativen stres. Takrat otroci začnejo doživljati stisko. Dva najpogostejša pokazatelja, da je otrok pod stresom sta spremembe v […]

Read More

Stres

STRES     Danes obstaja več definicij stresa. Večinoma stres definirajo kot fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se skuša prilagoditi in privaditi potencialno škodljivim ali ogrožajočim dejavnikom, ki se imenujejo stresorji. Stresor je dogodek, situacija, oseba ali predmet, ki ga posameznik doživi kot stresni element in zamaje njegovo ravnovesje, posledica pa je stresna […]

Read More