Ptujski grad

Ptujski grad oz. njegovo drugo ime je bilo Pettau, je bil leta 1131 pozidan v okviru salzburške nadškofije in je bil sedež salzburške fevdalne posesti v Podravju (Slika 12 in 13) Do leta 1438, ko je rodovina izumrla, so ga upravljali salzburški vazali ptujski gospodje, omenjeni že leta 1137. Potem na gradu srečamo kot kastelane […]

Read More

Grad Snežnik

Grad Snežnik je tudi eden izmed najslikovitejših grajskih postojank, njegovo ime  je povzeto po istoimenski gori tam blizu (Slika 8 in 9). Prvič ga viri omenjajo kot sueperch, čez sto let pa tudi že izrecno kot grad – vest dacz dem Sneperg, in ob koncu 14. stoletja kot castrum. Nastanek gradu Snežnika sega v 13. […]

Read More

Predjamski grad

Za Predjamski grad bi lahko rekli, da je grad, ujet vskalni objem (Slika 4 in 5). Predjamski grad, ki naj bi zaradi svoje lokacijein oblike – po mnenju češkega pisatelja in pesnika Jana Nerude – ne imelprimerjave v svetu. Odmaknjenost in otežen dostop, neudobje, ki so ga nudiliprebivalcem, je bila zoprna nadloga, tudi večna vlaga, […]

Read More

Janez Vajkard Valvasor 2

Baron Janez Vajkard Valvasor, rojen leta 1641 v Ljubljani, je bil kranjski historiograf, geograf, etnograf, kartograf, naravoslovec in tehnik, zbiratelj, risar in založnik, poleg tega pa še vojak in poveljnik. S svojim izjemnim življenskim delom si je ustvaril pomembno mesto ne le v slovenski, temveč tudi v evropski kulturi. Njegovo največje delo je Slava vojvodine […]

Read More

Od prvih skic do fotografij

Pred začetkom fotografiranja na Slovenskem so slovenske gradove upodabljali likovno. Likovne podobe so pomožen, vendar dragocen in nepogrešljiv zgodovinski vir pri preučevanju stavbne zgodovine gradov. Ne glede na umetniško zmogljivost ter likovno spretnost slikarjev, risarjev, grafikov in smisel za podrobno opisovanje, sta dokumentarna in kulturnozgodovinska pomembnost likovnih upodobitev veliki. Slike, grafike in risbe, ki so nastale […]

Read More

Fotografiranje gradov

Diplomskodelo se posveča dvema raziskovalnima vprašanjema, ki se navezujeta naeksperimentalno,ki temelji na fotografiranju gradov z vključevanjem okolice.Prvo vprašanje se nanaša na vključevanje naravnega okolja. V njem se vprašamo,ali je fotografija z veliko naravnega okolja, bolj privlačna kot fotografija,kjer je poudarek le na glavnem motivu – gradu? Drugo vprašanje temelji navključevanju neneravnih oz. arhitekturnih elementov v […]

Read More

Janez Vajkard Valvasor in njegovo delo

Najbolj zanimivo je Valvasorjevo prizadevanje za to, da potomcem v slikah ohrani podobo naših gradov, mest, trgov, samostanov in slovensko podeželje v njegovem času. Da bi to uresničil je ustanovil svoje grafično podjetje, ki je bilo prvo grafično podjetje na slovenskem, kjer je zaposlil številne strokovne sodelovce. To podjetje je obsegalo bakroreznico in tiskarno za […]

Read More