PRIDOBITEV znaka za okolje

PRIDOBITEV znaka za okolje (ekološke označbe, eko certifikata) okolju prijaznim proizvodom

Označevanje ekoloških produktov je eko označevanje. Nekatere označbe se uporabljajo znotraj enih držav. Druge države pa uporabljajo mednarodne označbe. Pri nas v Sloveniji veljajo bolj mednarodne.

  Nekdo, ki želi dobiti ekološko označbo, mora dobiti za to potrebne kriterije. Točno določena morajo biti merila, ki se zahtevajo za neko vrsto proizvoda. Potrebno je plačati za to, da se vidi, če označuje vse kriterije, da dobi ekološko označbo. Če jo dobi, jo dobi za 3 do 5 let. Vmes pa se delajo kontrolne presoje, vsako leto pa se plačuje neka članarina. Seveda pa je pridobitev te ekološke oznake popolnoma prostovoljna.

  Proizvajalci izdelkov lahko konkurirajo za uradno podelitev eko znaka:

  • oddajo vlogo v kateri dokazujejo, da izdelek ustreza zahtevam oz. merilom ustrezne skupine okolju primernejših produktov,
  • kriterije preverja in objavlja ustrezni urad oz presoja ustrezni inštitut.
  • Dodeljeno eko-označbo (ekološki certifikat) lahko prizvajalec uporablja predpsan čas, nato pa mora postopek ponoviti.