Anksioznost

ANKSIOZNOST

Tesnoba ali anksioznost je vrsta strahu, ki se pojavi ob občutku posameznika, da ne bo mogel obvladovati življenjskih težav.  Strah in anksioznost običajno ločujemo na način, da strah povežemo z reakcijo na neko zunanjo nevarnost, anksioznost pa je našega notranjega izvora. Pri starejših otrocih se pogosto pojavlja ob trudu za šolske uspehe ali sprejetosti med sovrstnike.

Potrebno je razlikovati med pojmoma tesnoba (bojazen, anksioznost) in strah. Medtem ko strah predstavlja bojazen pred objektivno ogrožajočimi situacijami (gre za realen strah), tesnoba, ki se razvije iz strahu, objekta nima, ali pa je ta nedoločen (otrok ne ve, česa se boji). Iz tega razloga je občutek tesnobe bolj mučen od občutka strahu, zato je tudi težje premagljiv.