Čistilne naprave

Industrijske čistilne naprave

Tudi te morjo bit, ane J.

Vodo je potrebno nevtralizirati in potem sledi eno od fizikalno-kemijskih postopkov čiščenja. Na primer koagulacija ali flokulacija.

Sekundarno čiščenje je biološko, terciarno čiščenje pa je membranska filtracija, adsorpcija.

Papirnice in grafika močno obremenjujejo vode. Tu se uporablja zelo velike vode za samo izdelavo papirja. Možnost je zapiranje krogotokov vode. Da se voda ponovno uporablja. Tudi hladilna voda se lahko uporablja večkrat, če se vmes ohlaja.

  Odpadno vodo je potrebno očistiti, preden se zbira v neke reke.

Rastlinska čistilna naprava 

Voda gre čez neke močvirske rastline. Te rastlinske naprave so za čiščenje naselij, hiš, tudi manjših tekstilnih in papirnih obratov. Ven gredo celo kovine. Prednost te rastlinske naprave je ekonomičnost, kjer ni potrebna posebna energija in tudi strojna oprema.